Year In Review 2016

Junior Webmaster Camp #8

หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าค่าย Young Webmaster Camp #13 แล้ว งานใหญ่ต่อมาที่ต้องเตรียมคือค่าย Junior Webmaster Camp #8 ซึ่งในปีนี้ มี 2 หน้าที่หลัก ๆ ในค่าย ก็คือ ฝ่าย PR และฝ่าย (ช่วยจัด) สถานที่ ซึ่งงานหลังเหนื่อยสุด ๆ เพราะจัดกับบูม Google Student Ambassadors (ที่อ้างอิงถึงอันนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับหัวข้อถัดไป) กันแค่ 2 คนเท่านั้น!

โต๊ะจีนอันมหาศาล, จานหมุนบนโต๊ะจีน, เก้าอี้อีกมหาศาล และอื่น ๆ อีกมากมาย นี่คืองานที่เหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยทำมา T_T แต่สุดท้ายสถานที่สวยด้วยมือเรา และแม้ว่าผมจะมาไม่ได้ในวันสุดท้าย แต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ค่ายฯ ครั้งนี้ออกมาได้ 🙂