The introduction to Universal Windows Platform Community Toolkit (ภาคภาษาไทย)

บทนำ อย่างที่หลาย ๆ ท่านทราบกันว่า หนึ่งในแกนกลางหลักสำคัญของ Windows 10 นั่นก็คือ แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Universal Windows Platform (หรือ UWP) ที่อยู่บน Windows Store ซึ่งทำให้นักพัฒนาลดเวลาการพัฒนาแอปพลิเคชันบนหลากหลายอุปกรณ์ในแพลตฟอร์มของ Windows 10 ลงไปอย่างมาก อย่างไรก็ดีหนึ่งในปัญหาสำคัญของการพัฒนาแอปพลิเคชันบน UWP นั่นคือ การพัฒนาในฟีเจอร์บางจุดที่ค่อนข้างยุ่งยากและกินพื้นที่ของซอร์สโค้ดค่อนข้างมาก จนอาจจะทำให้เวลาของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มนี้นานขึ้นกว่าที่คาดไว้ รวมไปถึงการขาดความร่วมมือกับนักพัฒนาโดยตรง แน่นอนว่าไมโครซอฟท์เองก็ไม่ได้เพิกเฉยเกี่ยวกับปัญหานี้ และนี่จึงเป็นที่มาของโครงการ Universal Windows Platform Community Toolkit ที่เป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเบื้องหลังของ UWP

Be1con

September 17, 2016